Harmoniske Børn & familier

Harmoniske børn & familie, er en privat virksomhed, der leverer pædagogiske og socialfaglige konsulentydelser til private familier, samt til kommuner, skoler og dagtilbud.
Vores arbejde med børn, unge og deres familier er altid med udgangspunkt i god etik, høj moral, samt med stor respekt og anerkendelse for det enkelte menneske. Vi gør meget ud af at møde det enkelte barn, den unge eller familien, hvor det eller den er og stille mål op for hver enkelt, som er opnåelige i forhold til de ressourcer, de hver især har.
Vores oprigtige engagement og passion er drivkraften i vores arbejde med målgruppen. Derfor er vi fokuserede på at skabe grundlag for udvikling og vedvarende engagement. For at bevare dette sørger vi for løbende efteruddannelse, supervision og kollegialt fællesskab.
Teoretisk er vi optaget af og har erfaring med: systemisk teori, det narrative perspektiv samt NeuroAffektiv Udviklingspsykologi.

CV Pernille(tv. på billede):

Pernille har 10 års erfaring som socialpædagog og familiebehandler og har været ansat på døgninstitution, STU klasser, samt til freelance opgaver for kommuner.

Erfaring som socialpædagog :
Døgnbehandlingsinstitution for børn og familier.
Socialpædagog i STU klasser.

Erfaring som familiekonsulent:
Familieopgaver for unge psykiske sårbare unge mødre.
Familiebehandler/rådgiver
§54 opgaver
Støtte kontaktperson
Samværskonsulent

Efteruddannelser:
1-årig Børne- og familiekonsulent uddannelse, ud fra det systemiske og narrative perspektiv. 2016
Coaching af unge 2012
DP modul – inklusion 2010

Kommende efteruddannelser:
Vejlederuddannelse – Cool Kids 2017
1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier—Susan Hart.

CV Iben(th. på billede):

Iben har 20 års erfaring som socialpædagog og sagsbehandler. Iben har arbejdet i døgnbehandlingstilbud, familiebehandlingstilbud, samt været ansat som sagsbehandler og skolesocialrådgiver i Børn og unge afd.
Erfaring som socialpædagog:
Døgnbehandlingsinstitution for børn og familier
Dagbehandlingstilbud for børn og deres familier
Souschef i dagtilbud
Samværskonsulent
Erfaring som sagsbehandler:
Projektansat som skolesocialrådgiver
Børne- og Familiesagsbehandler
Familiebehandler/rådgiver
Efteruddannelser:
1. årig Familie– og småbørns konsulent ud fra det neuroaffektive perspektiv 2011.
V/ Kari Killén og Susan Hart.
PD i vejledning og supervision 2010 SDU.
Intern systemisk og narrativ efteruddannelse – Refleksiv og anerkendende pædagogik V/Jørgen Riber. 2003-2004.
Intern Miljøterapeutisk efteruddannelse 1999-2001.
Nyeste kurser:
Forebyggende og tidlig indsats. april 2017
Udsatte børn og ungesskolegang marts. 2017
Ensomme børn og unge, februar 2017
Børn og unge og rusmidler, januar 2017
Theraplay –perspektivet: at støtte børns udviklingsprocesser, november 2016
Børn og unge med psykiske lidelser, november 2016
Mindfulness med børn—Nærvær i det relationelle arbejde, oktober 2016
Kommende uddannelser:
Kommende uddannelser:
Vejlederuddannelse – Cool Kids 2017
1-årig efteruddannelse i NeuroAffektiv Udviklingspsykologi med Børn og familier—Susan Hart august 2017
Har du spørgsmål? Udfyld formularen og vi svarer tilbage hurtigst muligt