Privat familierådgivning

Oplever du bekymringer omkring dit barns trivsel i skole/dagtilbud eller generelt?

Er dit barn og måske familiens hverdag fyldt med konflikter og skældud – en negativ spiral som er svær at komme ud af?

Er familien havnet i en krise pga. fx skilsmisse?
I alle familier opleves op- og nedture, perioder hvor alt er i harmoni og andre perioder hvor der opleves modgang eller krise.

Perioder hvor der er disharmoni opleves ofte som værnede vanskelige og svære at håndtere.

Det positive er at der altid kan arbejdes på at vende ovenstående billede. For de fleste børn/familier tager det under 3 mdr. at vende den negative spiral. Allerede efter få samtaler vil der kunne mærkes en stor forandring, der kan lette, samt skabe harmoni og trivsel i jeres familie.

Ved mistrivsel i skole/dagtilbud tilbyder vi at deltage i tæt samarbejde, mellem skole og hjem. Det er vores erfaring at dette samarbejde er med til at skabe en større fællesforståelse, omkring barnet og dets udfordringer og behov – barnet bliver set i et nyt lys. Dette sikrer at barnets mønster og selvsyn ændres og der skabes dermed trivsel og udvikling på relativ kort tid, ved en minimum indsats.

Du/i kan selvfølgelig regne med fuld diskretion og tavshedspligt.

Eksempler på familieopgaver vi har stor erfaring i:

• Dagligdag med meget skældud og konflikter.
• Børn der mistrives i skolen eller dagtilbud.
• Udfordringer omkring barnets adfærd -ofte beskrevet som dårlig opførsel i skolen.
• Reaktioner og udfordringer i forbindelse med skilsmisse.
• Søskende konflikter/jalousi.
• Forældres uenighed om opdragelsesmetoder.
• Mobning
• Ensomhed
• Særligt sensitive børn
• Børn med begyndende/lettere angst og OCD.

Eksempler på hvordan vi kan arbejde med jeres udfordringer:

• Vejledning til nye handlemønstre.
• Korte eller længere samtale forløb.
• Deltagelse i møder på skole/dagtilbud.
• Korte eller længere individuelt samtaleforløb med børn/unge.
• Konstruktive og hensigtsmæssige redskaber til konflikthåndtering.
• Guidning i samarbejde, med skole/dagtilbud og evt. andre involverede.
Vejledningen/rådgivningen kan foregå hjemme hos Jer, eller hos os.
Har du spørgsmål? Udfyld formularen og vi svarer tilbage hurtigst muligt