Mangler jeres børne- og ungeafdeling en kompetent og professionel samarbejdspartner?
Vi tilbyder kompetent og professionel løsning af følgende opgaver:
  • • Børne – og familierådgivningsforløb. jf. SEL §11, jf. SEL § 52
    • Støttende og overvåget samvær jf. SEL§ 52
    • Støtteperson jf. SEL § 54
    • Fra familiekaos til familietrivsel jf. SEL § 52
    • Andre opgaver som kan være relevante for jer
Harmoniske børn & familier, er en professionel privat virksomhed, der leverer kompetente pædagogiske og socialfaglige konsulentydelser – til kommuner på Sydsjælland.
Vores arbejde med børn, unge og deres familier er altid med udgangspunkt i god etik, høj moral, samt med stor respekt og anerkendelse for det enkelte menneske. Vi gør meget ud af at møde det enkelte barn, den unge eller familien, hvor det eller den er og stille mål op for hver enkelt, som er opnåelige i forhold til de ressourcer, de hver især har.
Vores oprigtige engagement og passion er drivkraften i vores arbejde med målgruppen. Derfor er vi fokuserede på at skabe grundlag for udvikling og vedvarende engagement. For at bevare dette sørger vi for løbende efteruddannelse, supervision og kollegialt fællesskab.

Teoretisk er vi optaget af og har erfaring med: systemisk teori, det narrative perspektiv samt NeuroAffektiv Udviklingspsykologi.

Børne – og familiebehandlingsforløb:
Vores familierådgivning dækker forskellige typer af familierettede indsatser, der har som formål at bevare familien samlet. Arbejdet tilrettelægges med udgangspunkt i familiens ressourcer og vanskeligheder. Vi arbejder ud fra nogle opstillede mål, men videreudvikler også delmål sammen med familien. Vores formål med familiebehandling er at skabe nogle sundere samspilsformer mellem familiemedlemmerne. Vi samarbejder med familierne om, at udvikle deres indbyrdes relationer og forståelse for hinanden, ved at synliggøre deres funktioner og roller i familien og dermed styrke fællesskabet.
Pris:
Pris: 495 kr. pr. rådgivningstime i familien.
Beløb til aktiviteter og materialer i hjemmet, administration, kørsel, halvårlige opfølgningsmøder samt statusrapporter (vi er kompetente brugere af ICS) er inkl. i prisen.
Støttende og overvåget samvær:
Samværet er en af grundstenene i et vellykket anbringelsesforløb. Samværet kan være vanskeligt for både barn, forældre og plejeforældre, og samværskonsulenten er derfor opmærksom på at have ekstra fokus på at skabe konsensus, så alle omkring barnet er trygge ved samværet og kan støtte barnet i det. Kommunerne kan trygt videregive samværsarbejdet til os og vide, at det bliver varetaget med høj faglig kvalitet.
Såfremt der indgås aftale om samvær, tilbydes det (uden beregning) at samværskonsulenten mødes én gang med forældrene og én gang med barnet/børnene, inden første samvær. Det er vores erfaring at dette letter det fremtidige samarbejde, ligesom det giver tryghed og trygge rammer for barnet.
Pris
Pris: 495 kr.pr samværstime.
Der beregnes 1½ time pr samvær til skriftlig dokumentation og forberedelse, samt afslutning af samvær.
Samværskonsulents kørsel afregnes med 7 kr. pr. km.
Administration, samt ét opfølgningsmøde og statusrapport, hvert ½ år er inkl. i prisen.
OBS: timeprisen er den samme uanset om det er dag, aften eller i weekender.
Aflysning af samvær skal ske senest 2 døgn før planlagt samvær, elles vil der blive opkrævet betaling for samværstimer.
Støtteperson:
Fokus er på at støtte forældrene med at forstå, tackle og støtte barnet i at bo et andet sted end hjemme og dermed bygge bro mellem forældre, kommune og anbringelsesstedet til gavn for barnets udvikling. Det er støttepersonens opgave at lytte til de svære oplevelser og følelser, som en forælder har, når barnet skal bo et andet sted. Støttepersonen skal i kontakten med forældrene give modspil og omsorg, så de afklares i forhold til anbringelsen.
Som støttepersonener er vi fleksible, uafhængige af forvaltningen og har en relevant baggrund og indlevelsesevne, der lever fuldt ud op til de krav, der stilles.
Pris:
Pris: 495 kr. pr. støtte time

Fra kaos til trivsels:
I dette forløb er den primære målgruppe børnefamilier med flere og alvorlige belastningsfaktorer, hvor der ses så stor mistrivsel og ubalance, at der er betydelig risiko for barnet/børnenes udvikling.
Forløbet er gældende for hele familien. Dette for at sikre familien samlet udvikler sig gennem en anerkende, støttede samt kompenserede indsats. Forløbet er tænkt som værende en længerevarende og massiv indsats der skræddersys og tilpasses den enkelte familie. For at kunne skabe udvikling er det af stor betydning at forælderen/forældrene er motiveret og har lysten til at samarbejde og udvikle sig – det er hårdt arbejde.
Med afsæt i en helhedsorienteret systemisk tankegang arbejder vi, kompenserende og støttende ift. de aftalte tiltag i de enkelte familier.
Anerkendelse, tillid, nærvær samt nysgerrighed og forventninger om at familierne vil kunne løse en given opgave er fundamentalt for vores værdigrundlag.

Vi har inddelt tilbuddet i 3 udviklingszoner.:

Den afdækkende fase
I starten er der stor fokus på at afdække og arbejde med belastningsniveau og nærmeste udviklingszone.

Den udviklende fase
Målrettet støtte til reducering af belastningsfaktorer og fokus på udviklingspotentiale og nye handlemønstre.

Den etablerende fase
Ekspert i eget liv. Forankring af nye handlemønstre.

Pris:
Prisen for et sådan forløb er ca. 25.000 kr. pr. md. (over en periode på ca. 9-12 mdr.), men der udarbejdes tilbud der matcher den enkelte families behov.
Ex. på andre opgaver:
Opg. ift. hjemgivelse
Samtaleforløb
Støttekontaktperson opgaver
Pris: 495-550 kr. pr. time
Har du spørgsmål? Udfyld formularen og vi svarer tilbage hurtigst muligt.